Սկավառակային զտիչներ

Սկավառակային ֆիլտրը օգտագործվում է ջրի մաքրման համար: Այն վերացնում է անօրգանական և օրգանական ծագման տիղմի, կավի, ավազի, ժանգի և այլ մեխանիկական կեղտաջրերի մասնիկները: Ֆիլտրը կազմված է պոլիմերային սկավառակների բլոկից , որը կարելի է լվանալ և բազմակի անգամ օգտագործել: Մաքրման աստիճանը` 130 միկրոն:

Տեխնիկական
բնութագիր
F32YD\YD F32YD\YD F40YD\YD F90YD\YD A220-32
Մուտք\ Ելք 3\4’’ 1’’ 1-1\4’’ 3’’ 3’’
Արտ. 5մ3\ժ 6մ3/ժ 10մ3\ժ 35մ3\ժ 50մ3\ժ