Մոդել՝ 1812-80

Մեմբրանային զտիչ

Մեմբրանային զտիչը ջրից հեռացնում է մինչև 99% բոլոր աղտոտիչները ինչպիսիք են՝ մանրէները, բակտերիաները, բակտերիալ կիստաները, կապարը, բարիումը, քրոմը, սնդիկը, նատրիումը, կադմիումը, ֆտորը, նիտրիտը, նիտրատը, սելենը, ֆոսֆորը, ֆոսֆատները, վեցավալենտ քրոմը և անօրգանական այլ միացությունները:
Ջուրը ճնշման տակ անցնոււմ է մեմբրանային զտիչի բազմակի շերտային և ցանցային թաղաթներով, որոնց անցքերի տրամագիծը 200 անգամ փոքր է վիրուսի չափեց և 4000 անգամ փոքր է բակտերիաների չափից։

Արտադրողականությունը 300-400լ\օր
Գործող ճնշումը 2,8 -6 բար
Մաքրության արդյունավետությունը 99 %
Առավելագույն ջերմաստիճանը 45 ° C