Մոդել՝ IRC

Իոնափոխանակման խեժ

Զտիչը նախատեսված է ջրում առկա կոշտությունը (աղերի, կալցիումի և մագնեզիումի պարունակությունը) նվազեցնելու համար:

Մոդել Առավել.
հոսք
Առավել ճնշում Սպառ. Առավել. ջերմաստիճան Մաքրության արդյունա
վետություն
IRC-10R 4 լ /ր 7 ատմ 6000լ 38 ° C 90 %
IRC-20R 12 լ /ր 7 ատմ 12 000լ 38 ° C 90 %
IRC-10R-BP 20 լ /ր 7 ատմ 12 000լ 38 ° C 90 %
IRC-20R-BP 20 լ /ր 7 ատմ 24 000լ 38 ° C 90 %